Średniowieczny Żywiec

Wzgórze Grojec stanowi kolebkę Żywca. To tam występują ślady osadnictwa z czasów starożytnych Celtów. Na tym wzgórzu istniała wczesnośredniowieczna warownia. Rodzina Skrzyńskich z herbu Łabędź, która miała charakter typowo rozbójniczy, zamieniła to miejsce na początku XV wieku w zameczek myśliwski. Zameczek ten został zniszczony w 1462 roku przez wojska króla Kazimierza Jagiellończyka. Zgodnie z historią miejscowość ta jest częścią Księstwa Oświęcimskiego. Z całą pewnością Żywiec powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Najstarsze zachowane wzmianki dotyczą miejscowej parafii katolickiej.

Jako pierwszą odnotowano wzmiankę z 1308 roku. Parafia Żywca była bowiem wzmiankowana w spisie świętopietrza parafii dekanatu Oświęcim, należącej do diecezji krakowskiej. Był to zapis z 1326 roku, zaś Żywiec znalazł się tam pod nazwą Zivicz. Żywiec był najpierw częścią księstwa cieszyńskiego, zaś później od 1315. 1316 roku przynależał do księstwa oświęcimskiego. Znajdował się on pierwotnie na innym miejscu – na terenie późniejszej miejscowości Stary Żywiec, która została zalana przez Jezioro Żywieckie w 1966 roku. W 1327 roku księstwo oświęcimskie zostało oddane przez księcia Jana I Scholastyka w lenno Królestwu Czech. W dokumencie towarzyszącym temu oddaniu występuje nazwa Żywiec (Zipscha).. W Bytomiu w 1327 roku został wydany dokument, w którym lokowano miasto na prawie polskim. Również w nim został wymieniony Żywiec w zlatynizowanej formie Zypisha. Był umieszczony z innymi miejscowościami, które również wchodziły w skład Księstwa Oświęcimskiego. Miasteczkami tymi były: Zator, Spytkowice, Wadowice oraz Kęty. Niestety powodzie dotykały Żywiecczyznę coraz bardziej, zatem w 1448 zdecydowano ulokować miasto na wyżej położonym miejscu u ujścia rzeki Koszarawy do rzeki Soły. Właśnie w tym miejscu współcześnie znajduje się jego historyczne centrum. W 1457 król Kazimierz Jagiellończyk kupił śląskie księstwo oświęcimskie, przez co straciło swoją niezależność i stało się częścią Polski. W Żywcu znajdował się zamek należący do władców księstwa oświęcimskiego, zaś od tej pory przeszedł w posiadanie króla Polski. Od tego momentu aż do czasów rozbiorów Żywiec należał do powiatu śląskiego, zaś jego głównym zwierzchnikiem był król Kazimierz Jagiellończyk. Do dziś Żywiec głośno opowiada o tamtych czasach.

Aby poznać dokładniej historię Żywca, warto wybrać się tam chociaż na weekend. Katalog miejsc noclegowych Meteor może okazać się pomocny w wyborze najbardziej odpowiedniej lokalizacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>