Historia podkrakowskiej Wieliczki – początki miasta

Pierwsze odkryte ślady działalności ludności Wieliczki pochodzą z IX wieku. Były to ślady warzelnictwa, gdyż właśnie wtedy powstały warzelnie soli, które czerpały solankę ze źródeł. Twierdzi się, że plemiona celtyckie stanowiły pierwszych osadników terenów Wieliczki. W kolejnych latach wyparła ich ludność słowiańska. Gdy Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę Polski z Gniezna do Krakowa wrosło znaczenie założonej w Wieliczce osady górniczej. Właśnie z dochodów warzelni książę utrzymywał dwór oraz drużynę. Ze środków tych sponsorowano również odbudowę kraju. Niestety najazd tatarski zniszczył Kraków i okolice, przez co zahamował rozwój i działalność górnictwa na tych terenach. Produkcja soli w Wieliczce skupiała się na wydobywaniu ze słonej wody proszku, zaś trwała w Wieliczce od połowy XIII wieku. Niestety sole zaczęły się wyczerpywać, co było efektem nadmiernej eksploatacji. Spowodowało to budowę studni, ponieważ chciano pogłębić solankowe źródła. Największe efekty przyniosła metoda głębinowa, która podczas wykopywania soli weszła w użycie w 1252 roku i stała się najatrakcyjniejszą metodą. W 1289 roku założono w Wieliczce miasto na prawach frankońskich, a dokonał tego Henryk Prawy. Zezwolił on na ten krok Leszkowi i Jeskowi vel. Hysinboldowi. Prawa miejskie Wieliczka otrzymała z rąk księcia Przemysława II w 1290 roku. Po wielkim buncie za panowania Władysława Łokietka ówczesny włodarz Wieliczki Geslar de Kulpen przyłączył się do tych działań, po czym uciekł na Śląsk. Stamtąd dalej zarządzał kopalnią soli i całą Wieliczką. Przez wiele lat w okolicach Wieliczki funkcjonował język niemiecki. Było to spowodowane tym, że do kopalni zaczęli zjeżdżać niemieccy górnicy, którzy wyparli język łaciński. W dobrym czasie król dostrzegł niebezpieczny rozwój języka i kultury niemieckiej i w obawie przed pełną germanizacją przywrócił język łaciński. Najlepsze czasy nastąpiły za panowania Kazimierza Wielkiego. Dzięki niemu rozwój miasta nastąpił w błyskawicznym tempie. Zostało ono otoczone murami, nastąpił nieprawdopodobny rozwój gospodarczy oraz wybudowano zamek żupny. Na Turówce został założony szpital oraz schronisko dla bezdomnych przez Mikołaja Wierzynka.

W Wieliczce można zwiedzać wiele z początków etapów państwowości naszego kraju, w czym pomoże nam doskonale przygotowana baza noclegowa. Dzięki atrakcyjności miejsca każdego dnia przez to miejsce przewija się duża grupa turystów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>